✅ รับสอนพิเศษในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5
✅ มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
- รับสอนระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
- ราคา 150-200 บาท/ชั่วโมง
เวลารับสอนแล้วแต่ตกลงค่ะ

สอนออนไลน์ ทุ่งครุ พระประแดง ราษฎร์บูรณะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว