จบครุศาสตร์ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เกรด 3.36
เป็นคนใจดี คุยเล่นได้ อยากให้เน้นเนื้อหาตรงไหนบอกได้
ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม spss,Adobe photoshop,Microsoft word , Excel , powerpoint ได้

ราคาค่าเรียน

เรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรด สอบเข้า200 บาท ต่อชั่วโมง

จะมีความเข้าใจในรายวิชานี้มากขึ้น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว