เด็กวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ทำกิจกรรมพร้อมกับฝึกฝนงานทางด้านวิชาการตั้งแต่ ม.ต้น สามารถสอบชิงทุนได้หลายทุน

ดีกรีนักเรียนทุน จุฬาภรณ/พสวท.
สอนการวิเคราะห์และเข้าใจ สอนเป็นขั้นเป็นตอน เป็นกันเอง

สอบถามก่อนได้น้า ทักมาเลย ไม่เรียนไม่เป็นไรน้า

ราคาถูกมากก ติดต่อได้ค่ะ

EDUCATION

2021-present

Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Master student of Polymer Science, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University

2017-2020

Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Department of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan University (GPA 3.81)

2014-2016

Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Phitsanulok Pittayakom School (GPA 3.94)

2011-2013

Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok (GPA 3.93)

EXPERIENCES and REWARDS

2021

Participation in the “Thailand New Gen Inventors Award 2021: food and agriculture” entitle “Biodegradable packaging from laminating rice straw paper by biodegradable polymer films”, May 26th - 30th, Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Thailand.

Oral presentation entitled “Biodegradable rubbish bags from Biocomposite film based on Polybutylene succinate with Basil Powder” February, 24th, in the 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020)

2020

Participation and got the 2nd prize in the “Thailand New Gen Inventors Award 2020: food and agriculture” entitle “Biodegradable packaging from laminating rice straw paper by biodegradable polymer films”, February 2nd -6th, Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Thailand.

Got the prize in the “Young Innovator Award” from Citizen Innovation Singapore entitled “Biodegradable packaging from laminating rice straw paper by biodegradable polymer films” in 2020 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition 2nd to 6th February 2020 Bangkok international Trade & Exhibition Centre Bangkok, Thailand.

Participation Pitching Competition and got the prize in the “Startup Thailand League 2020 entitle Bio Plus Film ”, July 18th, Online at Naresuan university.

Competition and got the 1st prize in the “Innovation undergraduate thesis: Bioplus Film ”, August 2nd, Division of Research Administration (DRA), Naresuan university.

Got the prize in the “Startup Thailand League: Demo Day 2020 entitle Bioplus Film ”, September 14th, True Digital Park, Bangkok, Thailand.

2019

Pitching Competition and got the prize in the “Startup Thailand League 2019 @Northern entitle You are what you eat”, May 11th -12th, Northern Science Park, Chaingmai, Thailand.

Poster presentation and proceeding in the “Science Research Conference: Smart Science Smart World”, May 23th – 24th, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.

Participation in the “Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019” entitled “Joining Hands for the Environment and Sustainable Development”, May 31st – June 3rd, National Science Museum, Thailand.

Participation and got the prize in the “Startup Thailand League: Demo Day 2019 entitle You are what you eat”, August 16th -18th, Bangkok, Thailand.

2018

Participation Poster presentation in the “Academic Science Exhibition 2018”, December 6th, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok province.

2017

Participation and got the best Oral presentation and Poster presentation in the “31th Science Mathematics and Technology of DPST conference”, entitle “Preparations and properties of cocoyam flour and crosslinked poly(vinyl alcohol)/cocoyam flour blend films by boric acid”January 6th -10th

Participation Poster presentation in the International conference “Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2017): Green Convergence on Chemical Frontiers”, entitle “Preparations and properties of cocoyam flour and crosslinked poly(vinyl alcohol)/cocoyam flour blend films by boric acid ”, February 2nd – 3rd, Vayupak Convention Center Bangkok, Thailand.

2016

Participation the Oral presentation and Poster presentation in the “Super Science High School (SSH) Students Fair 2016”, entitle “Compositions, Morphological and Physical Properties of Colocasia esculenta (L.) Schott var. aquatilis Hassk-flour.”, April 9th-12th, Kobe International Exhibition Hall, Japan.

ราคาค่าเรียน

การนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 100 บาท ต่อชั่วโมง

การจัดเตรียมสื่อนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์100 บาท ต่อชั่วโมง

วิทยาศาสตร์ม.1-3120 บาท ต่อชั่วโมง

วิทยาศาสตร์สอบเข้าม.1 120 บาท ต่อชั่วโมง

เคมีม.5-6 150 บาท ต่อชั่วโมง

วิทยาศาสตร์ สสวท.150 บาท ต่อชั่วโมง

การทำโครงงาน งานวิจัยวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น- ม.ปลาย150 บาท ต่อชั่วโมง

การนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์ ภาคบรรยาย และโปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ห้างมาบุญครอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว