*ทดลองเรียนฟรี30นาทีก่อนตัดสินใจ*
ปัจจุบันกำลังศึกษาป.โทที่ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี​ทางการแพทย์

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์​ระดับมัธยมและวิชาเคมี ชีววิทยาระดับมัธยมปลาย ประสบการณ์​สอน2ปี
น้องที่เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถสอนตามที่ผู้เรียนต้องการได้ทั้งสอนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการหรือสอนตามคณะที่อยากเข้าได้ ปรับเนื้อหาการสอนตามความต้องการของผู้เรียน สอนเพื่อเพิ่มเกรด เสริมความรู้จากที่เรียน อธิบายเนื้อหาที่ไม่เข้าใจจากที่เรียน

ราคาค่าเรียน

วิทยาศาสตร์​ม.ต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

ทดลองเรียนก่อน30นาทีฟรี เนื้อหาการสอนเพื่อเพิ่มเกรด สอนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้ลองทำซ้ำๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ไม่ดุใจดี

เคมี เพื่อสอบเพิ่มเกรด350 บาท ต่อชั่วโมง

ทดลองเรียนก่อน30นาทีฟรี เนื้อหาการสอนเพื่อเพิ่มเกรด สอนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้ลองทำซ้ำๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ไม่ดุใจดี

ชีววิทยา350 บาท ต่อชั่วโมง

ทดลองเรียนก่อน30นาทีฟรี เนื้อหาการสอนเพื่อเพิ่มเกรด สอนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้ลองทำซ้ำๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ไม่ดุใจดี

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร​ คลองหลวง ปทุมธานี​ รังสิต วงศ์สว่าง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว