รับสอนภาษาอังกฤษระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย

โปรไฟล์ส่วนตัว:)
ชื่อ-สกุล : น.ส.เบญญาภา อินต๊ะ
ชื่อเล่น : พลอย
อายุ : 20 ปี
ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาตรี
คณะ : มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัย : ศรีนครินทรวิโรฒ

ดินแดง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว