การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 1

ประวัติการทำงาน

- งานราชการ
สอบติดหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
1. กระทรวงคมนาคม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. กรมสตรีและครอบครัว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
6. สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตำแหน่ง ธุรการ

- หลังเรียนจบสอบติดและเลือกทำงานที่กระทรวงคมนาคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ปัจจุบัน สอบติดและกำลังทำงานที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประสบการณ์และประวัติการทำงานอื่น ๆ
- สอนภาษาอังกฤษ น้องมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลังเรียนจบน้องได้เกรด 4 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมทักษะการทำ reading)
- รับงานฟรีแลนซ์ ด้านการพิมพ์บทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ resume
ดังนั้น ดิฉันมีความพร้อมในการให้บริการสอนนักเรียนที่มีความตั้งใจในการเรียนด้านภาษาอังกฤษ และสังคมศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
ให้บริการอย่างไร : ซึ่งขั้นตอนในการเรียน สามารถใช้โปรแกรม Zoom เป็นสื่อในการสอน
- กลุ่มลูกค้าที่สนใจ : น้อง ๆ วัยประถม - มัธยมต้น ที่มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
- จะจ้างได้อย่างไร : สามารถจ้างดิฉันได้เป็นชั่วโมง
- ราคาเท่าไหร่ : ชั่วโมงละ 300 - 500 บาทค่ะ หรือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าค่ะ ชำระค่าบริการ : ช่องทางพร้อมเพลย์
-ทำงานเวลา 19.00-20.00 / มีวันหยุดค่ะ

ราคาค่าเรียน

English with krunut300 บาท ต่อชั่วโมง

Structure Grammar Vocabulary Reading

สอนออนไลน์ หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว