-ระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ2 GPA 3.50
-ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
-รับสอนพิเศษหรือติวน้องวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมต้น
*หมายเหตุ หากจะให้ติวหรือสอนในระดับมัธยมปลาย สามารถคุยและสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะ💕

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว