กำลังศึกษาปริญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกีรยตินิยมอันดับที่ 2

นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว