ประวัติการศึกษา
ม.ปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกรดเฉลี่ย 3.88
ปริญญาโท สาขาเคมี

ประสบการณ์
เคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเคมี (สอวน.) ค่าย1 และค่าย2
มีประสบการณ์สอน
วิชาเคมีพื้นฐาน (มหาวิทยาลัย) และคณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย (ถนัดคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น เคยไปแข่งขันคณิตศาสตร์หลายสนาม)

รับสอน
- เคมีม.ปลาย เคมีม.ต้น
- วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
- คณิตศาสตร์ม.ต้น
- รับสอนออนไลน์

สอนออนไลน์ นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว