ชื่อ ปพิชญา ประชุมแพทย์
ชื่อเล่น ปลื้ม
อายุ 17 ปี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร เอกคณิตศาสตร์ ได้เกรดเฉลี่ย 3.99 วิชาคณิตศาสตร์ 4.00
รับสอนเด็กระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
สถานที่สอน สามารถสอนได้ตามแนวรถไฟฟ้า ใจกลางกรุงเทพ
ราคา 200บาทต่อชั่วโมง สอนตัวต่อตัวหรือจะจับดลุ่มมาเรียนก็ได้ วันและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่นักเรียนว่างและครูว่างตรงกัน
เนื้อหาที่สอนจะสอนตามเนื้อหาที่โรงเรียนของนักเรียนหรือเรื่องที่นักเรียนต้องการเป็นพิเศษ

ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว