สวัสดีค่ะ เป็นติวเตอร์น้องๆอนุบาลถึงมัธยมมาประมาณ 3 ปีแล้วค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เกียรตินิยมอันดับ 2 สามารถสอนได้ทุกวิชา ทั้งน้องโปรแกรมปกติ อินเตอร์ เดินทางด้วยรถยนต์ทำให้สามารถไปสอนตามบ้านได้สะดวก ยืดหยุ่นด้านเวลาได้ค่ะ

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว