สวัสดีคุณผู้ปกครองที่กำลังมองหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อลูกๆของคุณทุกท่านนะคะ ดิฉัน อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่4 ดิฉันยังเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กตั้งแต่ ชั้นอนุบาล - ม.3 สำหรับคุณผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มผลการเรียน ติว o-net หรือฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษต่างๆของบุตรหลานของท่าน โปรดให้ความไว้ใจดิฉัน ดิฉันจะให้ความรู้ที่มีกับบุตรหลานของคุณอย่างเต็มความสามารถค่ะ

พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว