ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ใบอนุญาตว่าความรุ่นที่ 47
ปริญญาโทกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University of Kent (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริญญาโทกฎหมาย financial law King's College London (เกียรตินิยมอันดับ 2)
IELTS; Band 7
กำลังศึกษาเนติบัณทิต

สอนออนไลน์ ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว