ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอนภาษาเยอรมันระดับ A1-B2 สำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก นักเรียน นักศึกษา ต้องการไปทำงาน หรือไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี ครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงติวสอบและติวเพื่อเพิ่มเกรด รักในการสอน มีความเป็นกันเอง และออกแบบหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานและทักษะของแต่ละคน
- รับสอนออนไลน์ / สอนตามสถานที่ตามกำหนดใน จ. เชียงใหม่
- รับแปลเอกสารภาษาเยอรมัน-ไทย

ประวัติการศึกษา:
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1
- 2012 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU รุ่น 15 เมือง Lüdenscheid รัฐ Nordrhein-Westfalen ประเทศเยอรมนี (1 ปี)
- 2017 รับทุนการศึกษาจาก German Academic Exchange Service (DAAD) เพื่อไปเรียนภาษาและวัฒนธรรม ในโครงการ germanistischen Sommeruniversität Südostasien 2017 ณ มหาวิทยาลัย Philippines Diliman เมือง Manila

ประสบการณ์:
- 2013 นักเรียนฝึกงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ณ Evangelischen Kindergarten Lisztstraße in Lüdenschied
- 2015 ติวภาษาเยอรมันระดับพื้นฐานให้กับนักศึกษาปี 1 ในสาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2018 มัคคุเทศก์ให้กับชาวเยอรมัน ในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4
- 2018 ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทย ให้กับบริษัท 20Scoops จังหวัดเชียงใหม่
- 2016 ถึงปัจจุบัน ติวเตอร์ภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน-B1 สำหรับเด็กอายุ 5+ จนถึงผู้ใหญ่
- 2018 จนถึงปัจจุบัน ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์และผู้ติดต่อประสานงาน, และครูสอนภาษาเยอรมันสำหรับพนักงาน ณ บริษัท 20Scoops CNX

เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster