ชื่อ : นายธงทอง สุวรรณะ
ชื่อเล่น : ครูเนส
วันเดือนปีเกิด : 14 มีนาคม 2539
ปัจุบันอายุ : 23 ปี (ปี2562)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนและผลงาน
- ฝึกประสบการณ์วิชาสังเกตการสอน ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งฝ่ายประถมและมัธยม
- เป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนหอวัง ปี 2561
- มีประสบการณ์การสอนพิเศษเครื่องดนตรีกลุ่มปี่พาทย์ (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ ฆ้องวงเล็ก) ตั้งแต่เรียนในระดับมัธยมปลาย ณ มูลนิธิดุริยประณีต (บ้านบางลำพู)
- ร่วมปรับและฝึกซ้อมนักเรียนวงเครื่องสายวงเล็ก โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ🎉 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปี 2561

🎈รับสอนพิเศษดนตรีไทยกลุ่มเครื่องดนตรีปี่พาทย์ (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ และ ฆ้องวงเล็ก)
🎈รูปแบบการสอนจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีดนตรี และการปฏิบัติดนตรีไทย โดยจะให้เรียนควบคู่กันในคาบ
🎈มีกิจกรรมการสอนหลากหลายรูปแบบโดยจัดให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้
🎈สามารถสอนได้ทั้งนักเรียนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน
🎈สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว

คันนายาว จตุจักร บางกะปิ บางพลี บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง ห้วยขวาง

ยังไม่มีรีวิว

นายธงทอง สุวรรณะ

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster