ปวริศร์ เจือสุคนธ์ทิพย์
- จบปริญญาตรี​จากมหาวิทยาลัย​อัสสัมชัญ คณะธุรกิจดนตรี​ เอกเปียโน
- จบหลักสูตรและได้ใบ​ประกาศนียบัตร​จาก​ Trinity College of Music Grade 8
- ครูสอน คียบอร์ด / กีต้าร์ / เบส ในรายการ Rock U (ออกอากาศช่อง BLOCK A, True Visions 54 & 70)
- สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้ (TOEIC 990)

สถานที่รับสอน
- บริเวณที่พักอาศัยของนักเรียนในเขตกรุงเทพ หรือที่คอนโดของครูแถวลาดพร้าว ซอย 101

รูปแบบการสอน
- สอนตัวต่อตัว 1 ชั่วโมงเต็ม (Private 1-on-1 class)
- ดนตรีคลาสสิกและสากล (Classical & Contemporary)
- สอบวัดระดับตามหลักสูตร Trinity (Examinations)
- อ่านโน้ต (Note reading)
- ทฤษฏีดนตรี (Music Theory)
- โสตทักษะ (Ear training)
- การนับจังหวะ (Rhythm)
- การแกะโน๊ตเพลง (Transcribing)

ประสบการณ์สอน
- รับสอนเดี่ยวตามที่พักอาศัยของนักเรียน มากกว่า 15 ปี
- ROCKADEMY Thailand (2013-2015)
- ครูสอนเปียโน / คีย์บอร์ด / เบส / กีต้าร์
- สอนเดี่ยว / กลุ่ม
- Robinson School of Music (2008)
- ครูสอนเปียโน

ผลงานดนตรี
- วง aire
- วง degaruda
- วง ghost story

ประสบการณ์การแสดง
- Big Mountain Music Festival
- Cat Expo
- Cat T-Shirt
- Stone Free Music Festival

บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดพร้าว วังทองหลาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว