รับสอนภาษาอังกฤษโดย ครูออน MBA จาก The University of Texas, USA ประสบการณ์การเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตในสหรัฐฯมากกว่า 5 ปี การสอนจากครูออนบุตรหลานของท่านจะได้รับทักษะและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

Vocabulary
Grammar
Writing
Listening & Conversation
Reading

ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว