ชื่อ ธิยารัตน์ ประเสริฐธนะวุฒิ ชื่อเล่น น้ำตาล
เรียนจบปริญญาตรี international business management ที่ เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่
เรียนจบปริญญาโท คณะ international marketing , Coventry University , London , United Kingdom(UK)
มีประสบการณ์แปลภาษาไทยให้คนอเมริกาตอนเรียนซัมเมอร์ที่อเมริกา และ เคยร่วมแปลที่ britist council เชียงใหม่ และ เป็นล่ามให้คณะทูตไทยประจำอังกฤษ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว