ครูเจ้าของภาษาNative speaker สัญชาติอเมริกา
มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 13 ปี
สามารถสอนListening Speaking , and Writing
Conversation and biology ,English for business หรือการใช้ภาษาในองค์กรหรือทีาทำงาน ,Toeic and IELTs มีทักษะและความสามารถในการออกแบบการสอนเป็นอย่างดี สอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว