ชื่อ นายจักรวรรดิ วงษ์มา
ชื่อเล่น ครูโฟล์ค
⭐️อาชีพหลัก ข้าราชการครู
⭐️จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
⭐️ประสบการณ์ การสอนติวเตอร์ มากกว่า 5 ปี
⭐️ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.ปลาย
⭐️ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
⭐️ ติวตัวต่อตัว 200/ชม/คน
⭐️ สอนกลุ่มคอร์สละ 20 ชม
รับ 2 คนขึ้นไป คิดคนละ 1500 บาท

สอนออนไลน์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร หัวหิน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว