😄 รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4-ม.1
😄 นัดเวลาเรียนได้
💸 ราคา ป.4-6
📌เรียน 1 คน = 220 บ./คน/ชั่วโมง
📌เรียน 2 คน = 180 บ./คน/ชั่วโมง
📌เรียน 3-4 คน = 150 บ./คน/ชั่วโมง
📌เรียน 5 คนขึ้นไป 120 บ./คน/ชั่วโมง
💸ราคา ม.1
📌เรียน 1 คน = 250 บ./คน/ชั่วโมง
📌เรียน 2 คน = 200 บ./คน/ชั่วโมง
📌เรียน 3-4 คน = 180 บ./คน/ชั่วโมง
📌เรียน 5 คนขึ้นไป 150 บ./คน/ชั่วโมง

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว