สวัสดีค่ะ ครูปูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันสอนแลถทำงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตค่ะ

การศึกษา :
ครูปูจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท วิทยาลัยครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ค่ะ
สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษค่ะ

ประวัติการสอน : ■ ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
• ประถมศึกษา
- ป.1 - ป.6 สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- ป.1 - ป.5 สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- ป.5 สอนรร.อัสสัมชัญธนบุรี (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ EP)
- ป.2-ป.3 สอนวิทยาศาสตร์ รร.อนุบาลสมุทรสาคร
• มัธยมศึกษา
- ม.1 และ ม.2 สอนวิทยาศาสตร์ รร.สตรีวิทยา
- ม.2 EP สอนวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) รร.โพธิสารพิทยากร (เนื้อหา Eng อธิบายไทย)
- ม.1 สอนวิทยาศาสตร์ รร.วิเชียรมาตุ
- ม.1 สอนวิทยาศาสตร์ รร.วัชรวิทยา
- ม.3 สอนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
- ม.4 และ ม.5 สอน รร.สตรีวิทยา 3 (วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)
- ม.4 และม.5 สอนเคมี ชีววิทยา รร.มัธยมวัดหนองแขม
- ม.4 สอนฟิสิกส์ รร.ศึกษานารี
- ม.2 สอน รร.สตรีวิทยา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา)
- ติวสอบเข้าม.1 นักเรียนสามารถสอบเข้าห้องสสวท., SMT, ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ห้องปกติ)
- ติวสอบเข้า ม.4 MWIT
- ติวสอบ A-Level

🏆 รางวัล / ผลงานทางวิชาการ / อื่นๆ :
- นักเรียนสามารถสอบเข้า ม.1 รร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ห้องสสวท.
- นักเรียนสามารถสอบเข้า ม.1 รร.ปัญญาวิทย์
- นักเรียนสามารถสอบเข้า ม.1 รร.วัชรวิทยา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. และ สอวน.
- นักเรียนสามารถสอบเข้า ม.1 รร.วิเชียรมาตุ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)
- นักเรียนสามารถสอบเข้าม.1 รร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

เวลาที่สะดวก : วันจันทร์ - วันศุกร์ 17.00 - 21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ทั้งวันค่ะ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนค่ะ

สถานที่สะดวกในการสอน : โซนดอนเมือง คลองหลวง รังสิต ธัญบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ เนื่องจากครูปูมีรถยนต์ส่วนตัวค่ะ

สอนออนไลน์ คลองสอง คลองสาม คลองสี่ คลองหก คลองหนึ่ง คลองหลวง คลองห้า คลองเจ็ด ธัญบุรี รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว