สวัสดีค่ะ ท่านที่กำลังมีปัญหาด้านการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ครูเพ็นช่วยได้ค่ะ าครูเป็นข้าราชการบำนาญ เออรี่รีไทน์แล้ว มีเวลามากจึงอยากจะตอบแทนสังคม ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความถนัดที่มี โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน ตามลำดับแต่ละวิชา เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนในวิชานั้นๆ สุดท้ายอยากใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือบุตรหลานของท่านในการฟัง พูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เลือกเรียนกับคุณครูนะคะ

เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว