พี่ชื่อพี่แพตตี้ จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนามคม หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสอนวิชาวิทยาศาสาตร์ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสาตร์ ประถมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ( ปูพื้นฐานแกรมม่า)
***สามารถสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ค่ะ***
ประสบการณ์สอน
-สอนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
-สอนฟิสิกส์ ม.1-ม.3
-สอนภาษาอังกฤษ ( แกรมม่าพื้นฐาน) ค่ายติวของมหาวิทยาลัย
-สอนวิชา Circuit ค่ายติวของภาควิชา
-สอนฟิสิกส์ (Teacher Assistant) โครงการปรับพิ้นฐานนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564
ค่าเรียน 250 บาท/ชั่วโมง

ราคาค่าเรียน

วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา200 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ เนื้อหาตามหลักสูตรของน้องๆ มีโจทย์เพิ่มเติมให้ทำเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา200 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ เนื้อหาตามหลักสูตรของน้องๆ มีโจทย์เพิ่มเติมให้ทำเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แกรมม่าพื้นฐาน250 บาท ต่อชั่วโมง

หลักไวยากรณ์ และตะลุยข้อสอบ

ทุกบทของฟิสิกส์250 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนครบทุกบท พร้อมตะลุยโจทย์อิงตามหลักสูตรที่น้องเรียน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว