รับสอนภาษาจีน, ไทย, อังกฤษ, รับปรึกษาปัญหากฏหมาย, ว่าความ และงานบริการเกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ. ด้วยราคามิตรภาพ. เรียนออนไลน์ได้ด้วย. ติดต่อโดยตรงที่: พล เพ็ญ. โทร.081-1176338. ทุกวัน. 24 ชั่วโมง.มี (facebook ใช้ชื่อ พล เพ็ญ. โทร. 081-1177338.
Language teaching and legal services, with reasonable price.
Contact: Mr. Pon. Tel. 081-1176338.
Everyday.
ผู้สอน: มีความรู้ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตย์ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ได้ผ่านการทำงานต่างๆและมีประสบการณ์มาเป็นเวลาหลายสิบปี สามารถให้ความรู้ผู้เรียนได้ ด้วยวิธีการที่พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมยุกต์ดิยีทัลในปัจจุบัน.
โดยสอนเป็นชั่วโมง. ชั่วโมงละ 250.-บาท ผู้เรียนไม่ถูกผูกมัด มีอิสระ เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง ไม่เดิน 2 ชั่วโมง สอนตัวต่อตัว หรือครั้และ ไม่เกิน 2 คน คิดค่าเรียนเป็นรายคน ชั่วโมงไหนไม่ว่าง drop ได้ ว่างแล้วมาเรียนต่อได้ สอนได้ทุกเพศ ทุกวัย เพราะไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนและไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีเวลา.
จึงควรลองเรียน หรือใช้บริการดู.
สถานที่เรียน: แถวลาดพร้าว.
Mr. Pon. : graduate from Thamasart University, Bacherlor degree of Law, with the bronze prize of Law. The lawyer of more than ten years experience.
Specialize speaking English and Chinese, of course Thai also. And language teaching experience for years.
The price in study : 250.- baht per hour/person. The learner not bournd to pay the courses and able to stop it anytime, that's free and fair for the digital and depressive disorder social nowaday.

จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว