ชื่อกายนะครับ จบการศึกษาครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
- ประสบการณ์ สอนนักเรียนไทยและนานาชาติ (Headstart) ในระดับชั้นประถม มัธยม รวมถึง ผู้ใหญ่ เป็นเวลา 1 ปี ที่สถาบัน NEC
- สอนได้ทั้งแบบรายคนและรายกลุ่ม
- สามารถสอนผ่านทางออนไลน์
- สถานที่(สามารถสอนที่บ้านนักเรียนได้)/เวลา/ค่าใช้จ่าย ตกลงกันได้ครับ

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว