สวัสดีค่ะ รับสอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมที่ต้องการเรียนวิชาคณิต หรือต้องการเรียนล่วงหน้า
ชื่อ : นภสร คำปิ่นแก้ว
ชื่อเล่น : แยม
อายุ : 24 ปี
การศึกษา :
ระดับปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GPA : 3.33 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระดับปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GPA : 3.94 (โครงการทุน สควค.)
ประสบการณ์สอน:
ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียน Giftted math โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รับงานสอน :
ติวคณิต ม.1-ม.6 สำหรับเรียนล่วงหน้า

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว