ประวัติติวเตอร์
ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ สุวพร
ชื่อเล่น : จิ๊กซอ
ปัจจุบันศึกษาที่ : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เกรดเฉลี่ยสะสม : 3.90

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
- เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.89
- เป็นตัวแทนแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิชาวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2555 และ 2556
- เป็นนักเรียนดีเด่น 3 ปีซ้อน
- ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 และ 2556
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนห้องเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ประวัติการสอน
- สอบเข้าม.1 โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต
- เพิ่มเกรดป.6
- ปูพื้นฐานม.1

วิชาที่รับสอน
1. วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
- เพื่อสอบเข้า
- เพื่อเพิ่มเกรด
2. คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
- เพื่อสอบเข้า
- เพื่อเพิ่มเกรด
3. คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- เพื่อสอบเข้า
- เพื่อเพิ่มเกรด

สถานที่
- ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
- โลตัสรังสิต
- รังสิต
- คลองหนึ่ง (ธัญบุรี-คลองหลวง)
- คลองสอง (ธัญบุรี-คลองหลวง)
- คลองสาม (ธัญบุรี-คลองหลวง)
**หรือสถานที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

คลองหลวง ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว