สามารถที่จะสอนได้ทั้งเลข และ ฟิสิกส์ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษรวมถึง การสอบแข่งขันต่างๆ เน้นให้เด็กเข้าใจปัญหา และ การใช้คำพูดของโจทย์ และ เน้นแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน สามารถถามได้ตลอดเวลา และมีการทบทวนในสิ่งที่ไม่แม่นให้ก่อนเสมอ เพื่อนำไปต่อยอดได้ง่ายขึ้น

ราคาค่าเรียน

ทุกบท400 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถเข้าใจ และ วิเคราะห์โจทย์ได้

สอนออนไลน์ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว