อาจารย์ Darwish Moawad สอนภาษาอังกฤษ ONLINE
สัญชาติ Australia มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มากกว่า 17 ปี

- สอน Conversation/Speaking, Pronunciation, and Listening
- สอน Reading and Writing
- สอน Grammar and Vocabulary
- ช่วยนักเรียนทำการบ้าน
- ติวเวลา นักเรียน นักศึกษา จะสอบ
- สอนคนจะไปสมัครงาน อ่าน เขียน พูด
- สอนนักเรียน ตั้งแต่ มัธยม 1 ขึ้นไป และ บุคคลทั่วไป
- สอนคนจะเดินทางท่องเที่ยว ใช้ในการเดินทาง

ค่าเรียน
- เรียนตัวต่อตัว (1 คน): 250 บาท ต่อชม.
- เรียนเป็นกลุ่ม (2-4 คน): 300 บาท ต่อชม.

ติดต่อ อาจารย์ Darwish Moawad
ขอบคุณครับ

ราคาค่าเรียน

สอนภาษาอังกฤษ ONLINE ตัวต่อตัว (1 คน)250 บาท ต่อชั่วโมง

สอนภาษาอังกฤษ ONLINE เป็นกลุ่ม (2-4 คน)300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ ปัตตานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว