สวัสดีค่ะ
ชื่อธัญมน อายุ55ปี
จบ ป.ตรี เศษรฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป.โท MBA จากนิด้า
จากประสพการณ์การทำงานกับบริษัทต่างชาติมาโดยตลอดซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทำให้ทราบว่า การเขียนรายงาน การนำเสนองาน การติดต่อสื่อสาร ที่ถูกต้อง ทั้งการพูดและไวยากรณ์ต้องทำอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร
นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็รับสอนทั้งระดับประถมและมัธยมโดยจะเน้นที่ความเข้าใจและต้องการเพิ่มเกรดในชั้นเรียน

จตุจักร ดอนเมือง หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว