รับสอนภาษาอังกฤษทั่วไป การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น สนทนาในชีวิตประจำวันและการทำงาน TOEIC และการเขียนอีเมล์โต้ตอบในการทำงาน

พิเศษ ให้คำปรึกษาฟรี สำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน เรียนตามเพื่อนไม่ทันในห้องเรียน และผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการเรียนตั้งแต่เบื้องต้น

ผู้สอนจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท MBA ภาคภาษาอังกฤษ NIDA
ผลคะแนนสอบ TOEIC ล่าสุด 930 คะแนน
ปัจจุบันทำงานในบริษัทต่างชาติ(American) ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียม

รับสอนออนไลน์

วันธรรมดา สะดวกสอนตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป

อัตราค่าสอนออนไลน์
สอนเดี่ยว 300 บาทต่อ 1 ชั่วโมง
สอนกลุ่ม 2 คน 500 บาท, 3 คน 600 บาท

วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป การบ้าน และไวยกรณ์เบื้องต้น
การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยใช้ phonics และ IPA
สนทนาเบื้องต้น
เขียนอีเมล์เบื้องต้น
เตรียมสอบ TOEIC
อื่นๆแล้วแต่ตกลง

โปรแกรมที่ใช้สอน Google meet, Line

ประวัติงานสอนล่าสุด
- นร. ม. 4 รร. บดินทร์เดชา เสริมเนื้อหาเพิ่มเติม การบ้าน
- นร. ม.5 ห้อง Gifted และ ม. 2 English program รร. ระยองวิทยาคม
- นร. ป. 3 Smart English รร. อัสสัมชันระยอง
- นร. ป. 2 รร. นานาชาติ จ. ระยอง
- นร. ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ไวยกรณ์ เตรียมสอบ TOEIC
- พนักงาน บริษัทเอกชน กรุงเทพ
- นร. ปี 4 มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
- นร. วัยทำงาน สนทนาเพื่อใช้ในการทำงาน
- นร. ปี 4 ม. บูรพา ปี 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ การสนทนาเพิ่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและทำงาน
- พนักงาน บริษัทเอกชน Phonics และ Pronunciation การออกเสียงเบื้องต้น

สอนออนไลน์ บ้านฉาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว