จบการศึกษาที่ : พระจอมเกล้าลาดกระบัง
เรียนสาขา :ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผ่านฝึกงานที่ : บริษัท firstmile จำกัด
ผ่านการฝึกสอนที่ : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ความสามารถ : ทำเว็บพื้นฐาน การใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้ได้ไว

ราคาค่าเรียน

C# mvc350 บาท ต่อชั่วโมง

Syntax c# การทำเว็ปรูปแบบ mvx

สอนออนไลน์ อุตรดิตถ์ แพร่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว