บัณฑิตภาควิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหิดล (ฟิสิกส์ทฤษฏี)
- ทุนโท-เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สละสิทธิ์เพื่อรอศึกษาต่อต่างประเทศ)

ปัญหาที่พบจยเบื่อของการศึกษาไทยคือการ "จำไปสอบทั้งหมด" ซึ่งอาจจะได้ผลดีในระยะสั้นสำหรับน้องๆที่มีความจำดี แต่เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นเราจำเป็นต้อง "เข้าใจ"
เราไม่อยากสอนให้น้องๆแค่สอบผ่าน-เราไม่อยากสอนให้แค่เกรดดี-แต่เราสอนให้คิดเป็นและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

ผมเป็นหนึ่งในคนที่เคยอ่อน(ตอน ม.3 ผมยังหารสั้นไม่เป็น) ดังนั้นพี่จะรู้เป็นอย่างดีว่าน้องๆไม่เข้าใจอะไรและควรจะแก้ไขยังไง

รับสอนพิเศษ กลุ่ม-เดี่ยว ฟิสิกส์ แคลคูลัส
ระดับชั้น ม.4 - ระดับมหาลัย อำเภอเมืองชลบุรี หนองมน-บางแสน
รับสอนฟิสิกส์หลักสูตร inter IB physics HL/SL
รวมทั้งการสอบแข่งขันต่างๆ

สอนออนไลน์ ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว