จบการศึกษา​จาก มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ สาขาวิศวกรรม​เกษตร​
ตอนนี้ทำงานประจำ​เป็นวิศวกร​ประจำโรงงาน
สนใจสอนวิชาคณิตศาสตร์​-วิทยาศาสตร์
ชอบการพูดคุยดูแลเด็กสนใจสอนเด็กช่วง
ป.4-ม.3 เพื่อเพิ่มความพร้อมของนักเรียน
ในการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆตามที่ผู้ปกครอง
หวังหรือตามความต้องการของนักเรียนเอง

สอนออนไลน์ ราษฎร์บูรณะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว