ชื่อ ครูฝ้าย
การศึกษา: ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกียรตินิยมอันดับ1 และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์สอนทั้งนักศึกษาและวัยทำงาน
- สามารถสอนได้ทั้ง Grammar เพื่อสอบในมหาวิทยาลัย หรือเพื่อสอบ TOEIC และ Conversation เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
- เวลาสอนยืดหยุ่น
- สามารถเดินทางไปสอนที่บ้านผู้เรียน หรือสถานืที่สาธารณะได้ (บริเวณจตุจักร / ห้วยขวาง / พระราม9 / อโศก / สยาม / พญาไท / อนุสาวรีย์ และที่อื่นๆตามที่ตกลงกับผู้เรียน)

Ms.Kwanchanok Siangjun
Education: Bachelor's Degree from King Mongkut's University of Technology Thonburi (1st honour degree) and Master's Degree from Asian Institute of Technology: AIT) in the department of Environmental Engineering and Management
- Have experience of teaching both university's students and the working age.
- Can teach both GRAMMAR for doing the examination in the university or for testing of TOEIC and CONVERSATION for speaking in a daily life.
- With flxible time.
- Be able to teach at Student's home or the pubic location (e.g. Jatuchak, Huaykwang, Rama9, Asok, Siam, Payathai, Victory Monument, and any place depending on student's agreement)

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูสวย สอนสนุกมากค่ะ จากที่งูๆปลาๆตอนนี้ เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ ราคาไม่แพง ⭐⭐⭐

P'fyi was so kind.

BestKru © 2014-2017