สวัสดีค่ะ ครูนาเดียนะคะ

คุณวุฒิ
** IELTS 8.0
** SAT 1280
** ปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ (เกียรติ์นิยมอันดับหนึ่ง)
** ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัยกฎหมาย

ประวัติการแข่งขัน
** Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (ตัวแทนประเทศไทย)
** Asia Cup International Law Moot Court Competition (ตัวแทนประเทศไทย)

นาเดียมีประสบการณ์สอบพิเศษภาษาอังกฤษด้านการเขียนและอ่านและการติวสอบเข้าคณะนิติศาสต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์มากว่าห้าปี (อัตราการสอบติดของนักเรียน 85%)

ในการเรียนการสอนนาเดียจะประเมินระดับความสามารถของนักเรียน และปรับเนื้อหาและหลักสูตรที่จะทำการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพ

หากนักเรียนสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้เลยค่า

Hello, My name is Nadia! I am an English Language Tutor.

My Qualifications:
** IELTS 8.0
** SAT 1280
** Bachelors Degree - Thammasat University (International Programme) with First Class Honours.
** I am currently working as a legal researcher.

Other Academic Experiences:
** Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (Representative of Thailand)
** Asia Cup International Law Moot Court Competition (Representative of Thailand)

I have extensive experience in tutoring, particularly English reading and writing. I also have tutored students looking to enter the Faculty of Law, Thammasat University (International Programme) for the past five years.
(The acceptance rate for students that have studied with me is 85%)

In my classes, the student is my main priority. I will tailor the content and style of teaching to suit your needs and areas that need improvement so that our classes are as effective and easygoing as possible.

If you are interested to learn more about my services, please do not hesitate to contact me!

ราคาค่าเรียน

การพูดภาษาอังกฤษ300 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกการพูด ออกเสียง และใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อทำงาน

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ400 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและหลักการในการเขียนเรียงความ, คำศัพท์ (Vocabulary) ที่ใช้บ่อย, และเทคนิคการเขียนอย่างเป็นทางการ

การอ่านภาษาอังกฤษ400 บาท ต่อชั่วโมง

การฝึกการอ่านและจับใจความข้อความ (passage) และหนังสือเพื่อสอบและเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ภาคอินเตอร์)500 บาท ต่อชั่วโมง

การทบทวนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดพร้อมบริการการตรวจงานสำหรับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ (พาร์ท Essay, Reading, Interview)

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว