ประวัติครูเหมียว

เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 7 ปี โดยเริ่มจากการเรียนอิเล็กโทนจนถึงระดับเกรด 6 และเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยนาฎศิลป์ ในสาขาดนตรีสากล เอกเปียโน ระหว่างนั้นก็สอบเทียบเกรด 8 จากสถาบัน Trinity College of London จากนั้นจึงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี และ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตการวิจัยและพัฒนา เอกเปียโน มีประสบการณ์สอน 10 ปี เคยสอนกับสถาบันชื่อดังต่างๆ อาทิ Yamaha และ KPN ปัจจุบันสอนที่สถาบัน Suketta Music Academy ทั้ง 2 สาขา และเปิดเพจสอนเปียโน เพื่อรับสอนนีกเรียนตามบ้าน

รับสอนเปียโน และ ทฤษฎีดนตรี

รับสอน
เปียโนเด็กเล็ก
เปียโนสำหรับสอบวัดระดับ
เปียโนสำหรับผู้ใหญ่
เปียโนป็อป
เปียโนคลาสสิก
เปียโนสำหรับสอบเข้ามหาลัย
ทฤษฎีดนตรีสำหรับสอบวัดระดับ และ สอบเข้ามหาลัย
ทักษะการฟัง Ear traning

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสอบเข้ามหาลัยทางดนตรี บุคคลทั่วไป และ ผู้ใหญ่วัยเกษียร

สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางบอน บางแค พุทธมณฑล ภาษีเจริญ ศาลายา หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว