- ประสบการณ์สอนจากสถาบัน KPN,Yamaha
- สามารถส่งสอบเกรดของ trinity ได้
- สามารถสอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ได้รับเกรด 8 trinity, Advanced Certificate ของ trinity
- เคยสอนหลักสูตรเด็กเล็ก JMC จาก Yamaha

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งใจสอน สอนเข้าใจง่าย สุภาพพูดจาน่ารัก

คุณครูน่ารัก เอาใจใส่เด็กดีค่ะ

คุณครูใจดี สอนสนุกสนาน

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737