- ประสบการณ์สอนจากสถาบัน KPN,Yamaha
- สามารถส่งสอบเกรดของ trinity ได้
- สามารถสอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ได้รับเกรด 8 trinity, Advanced Certificate ของ trinity
- เคยสอนหลักสูตรเด็กเล็ก JMC จาก Yamaha

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณครูใจดี สอนสนุกสนาน

BestKru © 2014-2017