#เปิดสอนเปียโน #Boydpiano #kruboydpiano
#อยากพัฒนาให้เด็กๆมีพัฒนาการในเรื่อง #สมาธิ #อารมณ์ #จิตใจ #เป็นคนดีของสังคม
#พื้นฐานเปียโนเบื้องต้น #การอ่านโน๊ต #จังหวะ #เทคนิค #ประสาทสัมผัสทั้งหมด #รับสอนเปียโนออกนอกสถานที่ต่างๆ #Boydpianogallery

สอนออนไลน์ คันนายาว บางกะปิ บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว วังทองหลาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว