สวัสดีค่ะ Teacher Amber อายุ 28 ปี
คอร์สกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 3-4 ปี
( Music for Little Mozarts ) - 4 Levels
จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
เป็นคอร์สที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ และช่วงความสนใจของเด็กโดยเฉพาะ
ใน 30 นาที น้องๆจะได้รับความสนุกสนานในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางดนตรี เพลินเพลินไปกับเสียงเพลง เพื่อต่อยอดในการเรียนเปียโนหรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นต่อไปค่ะ และการเสริมพัฒนาการรอบด้าน ได้แก่ EQ IQ และความคิดสร้างสรรค์ ไปเรื่อยๆจนครบ 10 ครั้ง
เมื่อครบ 10 ครั้งแล้ว คุณครูจะช่วยประเมินให้ค่ะว่าน้องพร้อมจะขยับไปเรียนต่อในคอร์สกิจกรรม 1 ชั่วโมง หรือ เรียนเดี่ยวเปียโน หรือแม้แต่คอร์สดนตรีอื่นๆที่น้องสนใจต่อไปค่ะ
และ
นำกิจกรรมและออกแบบโดยคุณครูนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ใช้ภาษาอังกฤษ-ไทยในการดำเนินการสอน
ทั้งนี้คุณครูปูพื้นฐานทางดนตรีเพื่อต่อยอด ส่งเรียนต่อคอร์สเปียโนหรือดนตรีอื่นๆที่น้องสนใจ และเตรียมตัวสอบเกรดเปียโนตามมาตรฐานสถาบันสากล ABRSM
นอกจากนี้เมื่อน้องๆเรียนจบแต่ละ Level จะได้รับใบประกาศจากคุณครูแอมเบอร์ ตามหลักสูตร Music for Little Mozarts

สำหรับ คอร์สกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 5-6 ปี
( OttavaKids ) ใช้หลักสูตร Music for Little Mozarts
เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง น้องๆจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางดนตรี ฝึกทักษะทางดนตรีโดยใช้เปียโนเป็นสื่อ เนื้อหาและทักษะเชิงจิตวิทยาที่จะสอดแทรกอยู่ตลอดการดำเนินกิจกรรม เมื่อน้องๆเรียนจบแต่ละ Level จะได้รับใบประกาศจากคุณครูแอมเบอร์ ตามหลักสูตร Music for Little Mozarts
และเมื่อเรียนครบทั้ง 4 Levels แล้ว คุณครูจะมุ่งเตรียมความพร้อมให้น้องสำหรับการสอบเกรดเปียโนกับสถาบัน ABRSM และเป็นคอร์สปูพื้นฐานทางดนตรีเพื่อให้น้องต่อยอดไปเลือกเรียนดนตรีคอร์สอื่นๆในอนาคตได้ด้วยค่ะ

เพื่อประโยชน์สูงสุดคุณครูจะยึดผู้เรียนเป็นหลัก สามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละคน และ T.Amber ใจดีค่ะ หากสนใจรบกวนอ่านประวัติของ T.Amber ด้านล่างนี้ค่ะ

:: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอก จิตวิทยาคลินิก โท การตลาด
:: มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนจักรคณาทรจังหวัดลำพูน ห้องเรียนพิเศษ EPDP

:: ประสบการณ์การทำงาน
- ผ่านการอบรมการปฎิบัติการวิชาชีพทางจิตวิทยาคลินิก ณ สถาบันราชานุกูล
- ครูนำกิจกรรมรวมกับชาวต่างชาติ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็กเล็ก
- คุณครูนักจิตวิทยาโดยใช้ Bilingual ณ โรงเรียนเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
-ปรับพฤติกรรมเด็กและให้คำปรึกษาผู้ปกครอง
- ครูผู้ช่วยสอนทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ และ Phonics
-สอนเปียโน ร้องเพลง และสอนเต้น ให้นักเรียนตั้งแต่อายุ 3 - 20 ปี
- ผ่านการอบรมกับเจ้าของหลักสูตรชาวต่างชาติ Music for Little Mozart
- ผ่านการอบรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบเกรด Praptest, Grade1-3 สถาบัน ABRSM
- ผ่านหลักสูตรทฤษฎีดนตรีสากล

ปัจจุบัน
-คุณครูเจ้าของและผู้นำกิจกรรมโปรแกรมเสริมทักษะทางดนตรี ภาษา ผสานทักษะการคิดการเรียนรู้และพัฒนาการรอบด้าน (OttavaKids) ณ Ottava Music Studio ลำพูน

ขอบคุณค่ะ

Ottava music studio

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว