จบเกียรตินิยมอันดับ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
- GAT เชื่อมโยงภาษาไทยได้ 150 คะเนนเต็ม
- สามารถสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ได้
- สามารถสอนภาษาไทยได้
- สามารถสอนการใช้โปรแกรม Powerpoint / Visio / Excel / Word / Program solid work / Program CAD
- สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ (N5)

คลองเตย จตุจักร นครชัยศรี นครปฐม บางซื่อ บางแค พญาไท ภาษีเจริญ ยานนาวา

ยังไม่มีรีวิว

ธิดารัตน์ อุณหบัณฑิต

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster