เรียนคณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีประสบการณ์การสอนพิเศษ มา 4 ปี จบแผนวิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ย 3.84
เคย สอบ กสพท เข้าคณะ แพทยศาสตร์
เคยสอบ TOEFL TOEIC IELTS
สอนได้ทุกระดับชั้น (วิทย์ คณิต อังกฤษ)
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์พื้นฐานก็สอนได้ค่ะ ^^

สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาจีน สอนภาษาฝรั่งเศส สอนภาษาเกาหลี สอนภาษาเยอรมัน สอนภาษาสเปน สอนภาษารัสเซีย สอนศิลปะ สอนภาษาไทย สอนภาษาลาว สอนภาษาพม่า สอนภาษาเขมร สอนภาษามลายู สอนภาษาเวียดนาม สอนภาษาสวีเดน สอนคณิตศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ สอนสังคมศึกษา สอนบัญชี สอนปรัชญา สอนภาษาศาสตร์ สอนจิตวิทยาศาสตร์ สอนเศรษฐศาสตร์ สอนกฏหมาย สอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สอนวิทยาการจัดการ สอนแคลคูลัส สอนฟิสิกส์ สอนเคมี สอนชีววิทยา สอนภูมิศาสตร์ สอนพละ สอนประวัติศาสตร์ สอนการปกครอง สอนการแพทย์ สอนภาษาโปรตุเกส สอนGAT เชื่อมโยง
ลำปาง

ยังไม่มีรีวิว

จารุวรรณ เสาพรม

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru