รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน ตั้งแต่ ป.3-ม.6 และระดับปริญญาเฉพาะวิชา Calculus 1, Calculus 2


ข้อมูลผู้สอน : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018