นายบัญญวัต จางอิสระกุล
ชื่อเล่น นิว
อายุ 22 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม มัธยม , วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่สอน เขตอำเภอ หาดใหญ่

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แคลคูลัส ฟิสิกส์ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สงขลา หาดใหญ่

ยังไม่มีรีวิว