สอนคณิตศาสตร์ ป.6 - ม.6 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
✏️ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่สอนให้ท่องจำ แต่เน้นให้เข้าใจ
✏️ ทฤษฎีแน่น โจทย์หลากหลาย

สอนอังกฤษ ป.6 - ม.6 และ ผู้ใหญ่ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
✏️ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่สอนให้ท่องจำ แต่เน้นให้เข้าใจ และนำไปใช้สอบได้ ไม่ว่าจะเป็น IELTS, TOEFL และข้อสอบอื่นๆ
🎓 สำหรับผู้ใหญ่ สอนตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถใช้สื่อสาร เขียน อ่าน และพูด ในหน้าที่การงานได้

บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว