เราชื่อส้ม (ที่ทำงานเรียก ส้มส้ม) อายุ 28 ปี
เราจบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาค ครุศาสตร์อุตสาหการ
ทำงานเป็น Engineer ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ย่านบางนา
สะดวกที่จะสอนพิเศษวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอน สะดวกเป็นที่เซ็นทรัลบางนา
ซึ่งการสอน เราอยากสอนเป็นแบบตัวๆ ไม่ผ่านการสอนออนไลน์ (เพื่อได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน)
และการสอนเน้นเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน และฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย
กลุ่มลูกค้าเป็นนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย ในวิชาคณิตศาสตร์
ค่าสอน สามารถคุยได้เป็นกรณี สามารถเรียนระยะสั้น และระยะยาวได้

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว