ผู้สอนจบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

ปัจจุบันเป็นวิศวกร
มีประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติ
และมีประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนฝึกงานที่ต่างประเทศ

โดยสอนวิชา คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / การบ้าน700 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นการเรียนการสอนแบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เน้นสนทนา

สอนออนไลน์ บางนา ศรีนครินทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว