ชื่อ พรประภา เอกภพธาริน ชื่อเล่น หยก จบการเงิน เอแบค ทำการค้าระหว่างประเทศ มีประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี มีทักษะ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดีมาก สำเนียง การอ่าน การเรียน การสอน คล้าย สิงคโปร์ ฮ่องกง ครูไม่เน้นการดัดเสียง แต่ ให้ เปนตามธรรมชาติ ของการฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง
รับสอน ตัวต่อตัว ราคาถูก ๆ กันเอง ต่อครั้ง 2 ชม 500 บาท
เวลา ยืดหยุ่น ตามผู้เรียน

ราคาค่าเรียน

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 300 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกพูด ฝึกอ่าน ฝึกเขียน คำศัพท์ต่าง ๆ

คันนายาว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว