ผมชื่อ เท่ นะครับ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยอันดับสอง)

ประวัติการทำงาน
- เพื่อนร่วมงานอาสาสมัครชาวอเมริกัน (อาสาสมัครของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา)

My name is Tae
I graduated in Business English major with second-class honors, Faculty of Social Science, Rajabhat Maha Sarakham University.

I work as a counterpart U.S. Peace Corps Volunteer for 14 months.

สอนออนไลน์ นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว